التركيب الكيميائي

الأوستينيت التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية

SUS Chemical Composition (%)
C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu N Other
201 0.15 1 5.5~7.5 0.06 0.03 3.50~5.50 16.00~18.00 0.25 below
below below below
202 0.15 1 7.5~10.00 0.06 0.03 4.00~6.00 17.00~19.00 0.25 below
below below below below
301 0.15 1 2 0.045 0.03 6.00~8.00 16.00~18.00
below below below below below
301L 0.03 1 2 0.045 0.03 6.00~8.00 16.00~18.00 0.20 below
below below below below below
301J1 0.08~0.12 1 2 0.045 0.03 7.00~9.00 16.00~18.00
below below below below
302 0.15 1 2 0.045 0.03 8.00~10.00 17.00~198.00
below below below below below
302B 0.15 2.00~3.00 2 0.045 0.03 8.00~10.00 17.00~198.00
below below below below
304 0.08 1 2 0.045 0.03 8.00~10.50 18.00~20.00
below below below below below
304L 0.03 1 2 0.045 0.03 9.00~13.00 18.00~20.00
below below below below below
304N1 0.08 1 2.5 0.045 0.03 7.00~10.50 18.00~20.00 0.10~0.25
below below below below below
304N2 0.08 1 2.5 0.045 0.03 7.50~10.50 18.00~20.00 0.15~0.30 Nb 0.15 below
below below below below below
304LN 0.03 1 2 0.045 0.03 7.50~10.50 18.00~20.00 0.15~0.30 Nb 0.15 below
below below below below below
304J1 0.08 1.7 3 0.045 0.03 6.00~9.00 15.00~18.00 1.00~3.00
below below below below below
304J2 0.08 1.7 300~5.00 0.045 0.03 6.00~9.00 15.00~18.00 1.00~3.00
below below below below
305 0.12 1 2 0.045 0.03 10.50~13.00 17.00~19.00
below below below below below
309S 0.08 1 2 0.045 0.03 12.00~15.00 22.00~24.00
below below below below below
310S 0.08 1.5 2 0.045 0.03 19.00~22.00 24.00~26.00
below below below below below
316 0.08 1 2 0.045 0.03 10.00~14.00 16.00~18.00 2.00~3.00
below below below below below
316L 0.03 1 2 0.045 0.03 12.00~15.00 16.00~18.00 2.00~3.00
below below below below below
316N 0.08 1 2 0.045 0.03 10.00~14.00 16.00~18.00 2.00~3.00 0.10~0.22
below below below below below
316LN 0.03 1 2 0.045 0.03 10.50~14.50 16.50~18.50 2.00~3.00 0.12~0.22
below below below below below
316Ti 0.08 1 2 0.045 0.03 10.00~14.00 16.00~18.00 2.00~3.00 Ti5XC% above
below below below below below
316J1 0.08 1 2 0.045 0.03 10.00~14.00 17.00~19.00 1.20~2.75 1.00~2.50
below below below below below
316J1L 0.03 1 2 0.045 0.03 12.00~16.00 17.00~19.00 1.20~2.75 1.00~2.50
below below below below below
317 0.08 1 2 0.045 0.03 11.00~15.00 18.00~20.00 3.00~4.00
below below below below below
317L 0.03 1 2 0.045 0.03 11.00~15.00 18.00~20.00 3.00~4.00
below below below below below
317LN 0.03 1 2 0.045 0.03 11.00~15.00 18.00~20.00 3.00~4.00 0.10~0.22
below below below below below
317J1 0.04 1 2.5 0.045 0.03 15.00~17.00 16.00~19.00 4.00~6.00
below below below below below
347 0.08 1 2 0.045 0.03 9.00~13.00 17.00~19.00 Nb 10XC% above
below below below below below
M15J1 0.08 3.00~5.00 2 0.045 0.03 11.50~15.00 15.00~20.00
below below below below
SUS Tension Testing Hardness Testing
Yield Strength Tensile Strength Elongation% HB HRB HV
N/mm2 N/mm2
(kgf/mm2) (kgf/mm2)
201 245{25} above 640{65} above 40 above 241 below 100 below 253 below
202 245{25} above 590{60} above 40 above 207 below 95 below 218 below
301 205{21} above 520{53} above 40 above 207 below 95 below 218 below
301L 215{22} above 550{56} above 45 above 187 below 90 below 200 below
301J1 205{21} above 570{58} above 45 above 187 below 90 below 200 below
302 205{21} above 520{53} above 40 above 187 below 90 below 200 below
302B 205{21} above 520{53} above 40 above 207 below 95 below 218 below
304 205{21} above 520{53} above 40 above 187 below 90 below 200 below
304L 175{18} above 480{49} above 40 above 187 below 90 below 200 below
304N1 275{28} above 550{56} above 35 above 217 below 95 below 220 below
304N2 345{35} above 690{70} above 35 above 248 below 100 below 260 below
304LN 345{35} above 690{70} above 40 above 248 below 100 below 260 below
304J1 155{16} above 450{46} above 40 above 187 below 90 below 200 below
304J2 155{16} above 450{46} above 40 above 187 below 90 below 200 below
305 175{18} above 480{49} above 40 above 187 below 90 below 200 below
309S 205{21} above 520{53} above 40 above 187 below 90 below 200 below
310S 205{21} above 520{53} above 40 above 187 below 90 below 200 below
316 205{21} above 520{53} above 40 above 187 below 90 below 200 below
316L 175{18} above 480{49} above 40 above 187 below 90 below 200 below
316N 275{28} above 550{56} above 35 above 217 below 95 below 220 below
316LN 245{25} above 550{56} above 40 above 217 below 95 below 220 below
316Ti 205{21} above 520{53} above 40 above 187 below 90 below 200 below
316J1 205{21} above 520{53} above 40 above 187 below 90 below 200 below
316J1L 175{18} above 480{49} above 40 above 187 below 90 below 200 below
317 205{21} above 520{53} above 40 above 187 below 90 below 200 below
317L 175{18} above 480{49} above 40 above 187 below 90 below 200 below
317LN 245{25} above 550{56} above 40 above 217 below 95 below 200 below
317J1 175{18} above 480{49} above 40 above 187 below 90 below 260 below
317J2 345{35} above 690{70} above 40 above 250 below 100 below 230 below
317J3L 275{28} above 640{65} above 40 above 217 below 96 below 230 below
317J4L 205{21} above 520{53} above 35 above 217 below 96 below 200 below
317J5L 215{22} above 490{50} above 35 above 187 below 90 below 200 below
321 205{21} above 520{53} above 40 above 187 below 90 below 200 below
347 205{21} above 520{53} above 40 above 187 below 90 below 200 below
M15J1 205{21} above 520{53} above 4 0above 207 below 95b elow 218 below